Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit společné dědictví

Nadace Chebský les
Chci přispět
Oprava božích muk v Podhradu úspěšně dokončena

Oprava božích muk v Podhradu úspěšně dokončena

Opravená boží muka jsou díky daru zpět na svém místě.

Tesařský mistr z Německa věnoval Chebu modely unikátních krovů

20 modelů krovů se stane součástí výstavy instalované v městském špýcharu
Více

Omítková dílna

Záměr: omítnutí stěn přístřešku s chlebovou pecí, jehož střechu nese zmenšená replika pěti příčných vazeb nejstaršího krovu v ČR postaveného nad presbytářem františkánského kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu v roce 1319
Více

Úspěšné projekty našeho fondu

Historické krovy - chebský fenomén

Dochované chebské krovy tvoří nejvýznamnější soubor těchto jedinečných historických dřevěných konstrukcí datovaný od středověku do poloviny 20. století na území ČR.

Boží muka v Podhradu

Boží muka v Podhradu našla svého patrona

Kronika města Chebu z roku 1743

Návrat ztracené kroniky do Chebu - skvělý počin nadačního fondu

Prohlídková trasa v městském špejcharu

Tesařský mistr z Německa věnoval Chebu modely unikátních krovů

Vzpomínáme na Antona Harta

Nadační fond Historický Cheb ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky pořádal na podzim 2019 několik vzpomínkových akcí k připomenutí osobnosti Ing. Antona Harta.

Přístřešek s pecí

Krov přístřešku je replikou nejstaršího krovu v Čechách

Pozvánka na mezinárodní konferenci odborníků na historické krovy

V Kulturním centru Svoboda v Chebu se ve dnech 17. – 19. října 2019 sejdou odborníci na historické krovy, kteří budou diskutovat o možnostech prezentace a zpřístupňování historických krovů.

Slavíme výročí 700. let nejstaršího krovu v Čechách

V roce 2019 uplyne 700. let od postavení krovu nad presbytářem františkánského kláštera v Chebu. Ten je nejstarším známým dendrochronologicky datovaným krovem na území České republiky.

Obnova božích muk

Neobvyklý kamenný artefakt se stal centrem zájmu členů nadačního fondu.

Rekultivace parku v Podhradu

V Podhradu, na konci ulice Ke křížům je odpočinkové místo s několika smírčími kříži a kamenným podstavcem, na kterém kdysi stála socha sv. Jana Nepomuckého.

Rekonstrukce věží kostela sv. Mikuláše v Chebu

Myšlenka rekonstrukce věží kostela byla přítomná od samého počátku fungování nadačního fondu. Měla odstranit šrám, který utrpělo panorama města při jednom z posledních leteckých náletů v roce 1945.

Obnova vyhlídkového altánu na Zlatém vrchu

Po vyhlídkovém altánu zbyly na Zlatém vrchu v Chebu pouze patky sloupů. Stal se proto dalším z objektů, který vybrali členové správní rady nadačního fondu k obnově.

Nadační fond rekultivoval hřbitov Krásné Lípy

Ze zdevastovaného prostoru, jehož zkáza nastala kvůli blízkosti železné opony, se stalo důstojné pietní místo v srdci sjednocené Evropy

Adopce hrobu s náhrobkem od chebského rodáka

Hrob germanisty, profesora pražské univerzity Ferdinanda Dettera je ozdoben unikátním náhrobkem, postaveným sochařem Adolfem Mayerlem, který se narodil v Chebu jako syn místního proslulého hrnčíře. Vystudoval keramickou školu v Teplicích a stal se mistrovským žákem J. V. Myslbeka na pražské Akademii.

Velká křížová cesta v Hrozňatově

Nadační fond Historický Cheb, který instaloval tuto informační tabuli, bude usilovat o znovuobnovení celé poutní cesty se všemi jejími zastaveními.

Úpravy památníku židovského hřbitova

V tomto případě nadační fond vyslyšel návrh obyvatelky Chebu a po zjištění stavu památníku se správní rada ujala nápravy zanedbaného stavu pomníku.

Chebská lavička v Marktredwitz

Umístit vlastními náklady lavičku u chebské kašny v blízkosti Egerlandského muzea v Marktredwitz shledala správní rada jako přínosné rozšíření aktivity, a tím i informace o své existenci a činnosti, za hranice města.

Odpočinkové zákoutí, kterému dominuje Goethova lavička

Pod hrází přehrady Skalka vzniklo za pomoci Nadačního fondu Historický Cheb a ve spolupráci s další městskou nadací Chebský Les, která finančně přispěla na rekultivaci tohoto prostoru, příjemné zákoutí, kterému dominuje Goethova lavička.

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je Město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku