Návrat ztracené kroniky do Chebu

Na konci měsíce října přišel na adresu turistického infocentra v Chebu stručný e-mail, ve kterém odesílatelka z Německa uvedla, že je majitelkou starého spisu o Chebu a zda by o něj město nemělo zájem. Později poslala několik fotografií, podle kterých historik PhDr. Miloš Říha, bývalý kastelán zámku Kynžvart, kterého město požádalo o spolupráci, posuzoval autenticitu spisu. 

Doktor Říha byl nabídkou na odkoupení kroniky za cenu 1000 EUR nadšen. Z několika zaslaných stránek spisu byl schopen identifikovat, že se jedná o kroniku, která je sice v seznamu historických kronik uvedena, ale je považována za ztracenou. Dle jeho názoru je také hodnota tohoto spisu  výrazně vyšší než požadovaná cena.

Další kroky už byly na Nadačním fondu Historický Cheb. Ten dokázal v případě této  mimořádně rychlé a vzhledem k epidemiologické situaci v obou zemích také komplikované koupě, pružně zareagovat. V neděli 8. listopadu vyrazil doktor Říha vybaven českoněmeckou kupní smlouvou a hotovostí na 320 km dlouhou cestu do dolních Franků na severozápadě Bavorska.

Majitelka kroniky v rozhovoru s ním uvedla, že její babička spis zakoupila na bleším trhu ve Frankfurtu před 39 lety společně se dvěma starožitnými hrnci. Vyslovila také domněnku, že se kronika z  Chebu dostala po druhé světové válce spolu s vyhoštěným německým obyvatelstvem.

Nadační fond Historický Cheb je i dále připraven financovat práce spojené kronikou. Nejprve to bude sestavení bibliografického záznamu, poté rekonstrukce vazby a několika prvních listů, následně digitalizace.  Cílem je nechat zhotovit v průběhu příštího roku přepis a překlad do češtiny, aby si ji mohl prohlédnout a přečíst na internetu každý, koho kronika města Chebu z roku 1743 zajímá. Zveřejnění těchto této historie bude zajímavé i pro německé čtenáře, o nejbližším sousedu Waldsassenu a jeho klášteře kronika také pojednává.

 

 

Zřizovatelem Nadačního fondu Historický Cheb je Město Cheb.

Navštivte stránky dalších projektů či webové stránky města.

Oficiální webové stránky města Chebu | Interaktivní encyklopedie města Chebu | Cheb na Facebooku